Thông tin thay đổi công việc,Tuyển dụng tại Kitakyushu, Yukuhashi, Kanda, Thị trấn Miyako, Fukuoka hãy phó thác cho Aset Human

ベトナム Việt Nam

Asset Human

Phiên bản trình duyệt của bạn đã cũ, vì vậy bạn không thể sử dụng trang web một cách thoải mái.
Bạn có thể thử một trình duyệt mới. Trình duyệt này miễn phí và dễ cài đặt.

Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần Asset Human ( sau đây gọi là ” Công Ty ” ) coi việc sử dụng hợp lý và hiệu quả thông tin cá nhân được mọi người giao phó cho chúng tôi là điều rất quan trọng . Để đạt được mục tiêu đó , chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân và thiết lập chính sách như liệt kê bên dưới . Cán bộ cũng như công nhân viên sẽ tiếp tục nổ lực không ngừng để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn theo chính sách này .

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ có quy trình xử lý các thông tin cá nhân của nhận được như sau

Nghiêm cấm tiết lộ và cung cấp thông tin các nhân cho bên thứ ba

Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân liên quan tới người tìm việc làm.

Đối với thông tin các nhân về nhân viên phái cử

Thông tin cá nhân về các đối tác kinh doanh

Cung cấp hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được có thể được cung cấp cho bên thứ ba trong các trường hợp sau.

Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm quản lý khi uỷ quyền sử dụng thông tin các nhân trong phạm vi cần thiết trong các mục đích sau. Cơ quan trả lương, nhà thầu phúc lợi, công ty in ấn, công ty ký gửi hợp đồng bất động sản, đại lý thủ tục bảo hiểm xã hội, công ty liên kết giới thiệu việc làm, v.v.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân được chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân.

Giới thiệu về SSL (bảo mật)

Để đảm bảo tính bảo mật khi khách hàng gửi thông tin cá nhân trên website này, chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng SSL (Secure Socket Layer: một chức năng bảo mật tiêu chuẩn ngành giúp mã hóa và truyền đạt thông tin trên Internet). Bằng cách sử dụng trình duyệt tuân thủ SSL, thông tin cá nhân của bạn sẽ được tự động mã hóa và gửi và nhận.

Giới thiệu về truy câp công cụ phân tích

Trang web này sử dụng công cụ phân tích truy cập “Google Analytics” của Google. Google Analytics này sử dụng cookie để thu thập dữ liệu. Dữ liệu này được thu thập ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.

Chức năng này có thể từ chối thu thập bằng cách tắt cookie, vì vậy vui lòng kiểm tra cài đặt của trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về các Điều khoản này, vui lòng xem trang Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ Google Analytics và trang Chính sách và Điều khoản của Google.

Về quản lý bảo mật thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, các tài liệu đã nộp cho đơn ứng tuyển / đăng ký sẽ không được trả lại. Chúng tôi sẽ quản lý nó đúng cách và loại bỏ nó sau khi lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định.

Về việc gửi thông tin cá nhân của ứng viên

Chúng tôi cung cấp các thông tin các nhân được chỉ định trong trường hợp cần cung cấp thông tin kỹ năng cần thiết cho cơ quan phái cử, quản lý tuyển dụng, cơ quan ký hợp đồng khi cần ký kết hợp đồng tuyển dụng hoặc tuyển chọn hoặc trong trường hợp đăng ký tìm việc khi giới thiệu việc làm. Ngoài ra nếu không được cung cấp thông tin hoặc thông tin cung cấp bị sai lệch thì công ty chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ tuyển dụng hoặc đăng ký ..

Cầu nối liên hệ để khiếu nại và tư vấn

Chúng tôi chấp nhận các câu hỏi liên quan đến việc tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, khiếu nại, tham vấn, v.v. về thông tin cá nhân có thể bị tiết lộ, chẳng hạn như sơ yếu lý lịch, sơ yếu lý lịch việc làm, đơn xin việc và các ứng dụng khác nhau mà bạn đã cung cấp. Xin lưu ý rằng thông tin liên quan đến lựa chọn tuyển dụng và đánh giá nhân sự không có trong phần thông tin cá nhân bị tiết lộ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ quản trị viên sau.

Quản trị viên về thông tin cá nhân

Kinh doanh: Công ty cổ phần Asset Human

Địa chỉ: 9-11-202 Furusenbamachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi , Fukuoka-ken

Điện thoại: 093-512-8001

Quản trị viên: Người quản lý bảo mật thông tin

Ngày ban hành: ngày 6 tháng 12 năm 2014

Ngày sửa đổi: ngày 4 tháng 3 năm 2022

Tên đại diện: Nomura Kazuyuki