Thông tin thay đổi công việc,Tuyển dụng tại Kitakyushu, Yukuhashi, Kanda, Thị trấn Miyako, Fukuoka hãy phó thác cho Aset Human

ベトナム Việt Nam

Asset Human

Phiên bản trình duyệt của bạn đã cũ, vì vậy bạn không thể sử dụng trang web một cách thoải mái.
Bạn có thể thử một trình duyệt mới. Trình duyệt này miễn phí và dễ cài đặt.

「Mạng lưới nhân lực kết nối mọi người」

Biện pháp đối phó với Vi rút Covid-19

Thời điểm hiện tại, về việc phỏng vấn Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại.
Bạn có thể phỏng vấn tại nhà ! Hãy yên tâm ứng tuyển.

Thông tin việc làm mới

Thông tin mới