Thông tin thay đổi công việc,Tuyển dụng tại Kitakyushu, Yukuhashi, Kanda, Thị trấn Miyako, Fukuoka hãy phó thác cho Aset Human

ベトナム Việt Nam

Asset Human

Phiên bản trình duyệt của bạn đã cũ, vì vậy bạn không thể sử dụng trang web một cách thoải mái.
Bạn có thể thử một trình duyệt mới. Trình duyệt này miễn phí và dễ cài đặt.

Liên hệ chúng tôi

  Đầu vào nội dung
  Nhập nội dung
  Hoàn tất gửi
  Họ và tênBắt buộc
  FuriganaBắt buộc
  Tên công ty
  Tên công ty Furigana
  mã bưu điện
  Địa chỉ
  Số khu đất và tên tòa nhà
  Số điện thoại liên hệBắt buộc
  địa chỉ thư điện tửBắt buộc
  Yêu cầu, câu hỏi, v.v.

  Điều khoản yêu cầu

  Công ty cổ phần Asset Human (sau đây gọi là "Công ty").theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty,các thông tin cá nhân sẽ được xử dụng liên quan đến tuyển dụng như dưới đây.

  1. Mục đích sử dụng
  Sử dụng trong phạm vi hoạt động tuyển dụng của Công ty (lựa chọn, cung cấp thông tin tuyển dụng, trúng tuyển hay không, quản lý lịch sử tuyển dụng, v.v.), quản lý nguồn nhân lực sau khi tuyển dụng, thống kê hoạt động tuyển dụng.

  2. Đối với việc xử lý thông tin cá nhân,
  Công ty sẽ quản lý chặt chẽ và tự chịu rủi ro về thông tin cá nhân của người nộp đơn được thu thập cho các hoạt động tuyển dụng . Ngoài ra, hồ sơ của người được tuyển dụng sẽ được sử dụng làm tài liệu quản lý nguồn nhân lực sau khi tuyển dụng và hồ sơ của người không được tuyển dụng sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian nhất định và sẽ được hủy một cách thích hợp.

  3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp sau :

  a. Với sự đồng ý của ứng viên
  b. Như mục đích sử dụng nêu trên,trong phạm vi cần thiết, chúng tôi sẽ lấy và cung cấp thông tin cho công ty được ủy thác để ký kết hợp đồng ủy thác công việc .
  Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cần xử dụng thông tin cá nhân mà các ứng viên đã cung cấp và quản lý thông tin cá nhân đó một cách thích hợp.
  c. Khi cần cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật
  d. Cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương yêu cầu cung cấp và khi cần hợp tác trong phạm vi quy định của pháp luật.

  4. Việc tiết lộ, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân
  Người nộp đơn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người nộp đơn do Công ty nắm giữ theo yêu cầu của thủ tục do Công ty quy định. Ngoài ra, có thể yêu cầu sửa chữa, đình chỉ hoặc xóa thông tin cá nhân của người nộp đơn do Công ty nắm giữ. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ đáp ứng một cách thích hợp theo tinh thần của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

  Ban hành : Ngày 6 tháng 12 năm 2014

  Nếu bạn đồng ý với những điều này, hãy nhấp vào nút 「Xác nhận」 ở cuối biểu mẫu thông tin liên lạc, đi tới bước 「Xác nhận nhập nội dung」 và cuối cùng nhấp vào nút「 Gửi tin」để gửi thông tin đi.